Hình ảnh & Video Review khách hàng ghế chơi game KimRacer Extreme Zero Plus Gaming

Review KimRacer Extreme Zero Plus

Một vài hình ảnh chủ nhân sở hữu ghế KimRacer Zero Plus

Giao hàng và lắp đặt sản phẩm cho khách hàng

Khách hàng Trai Họ Bá - gửi video mở hộp sản phẩm

Hướng dẫn lắp đặt

Giao hàng và lắp đặt phục vụ khách hàng

Thử nghiệm độ êm của một số loại ghế game và yên xe máy lead

Thư nghiệm độ êm ghế KimRacer Extreme Zero Plus

 

 

Ghế game KimRacer Extreme Zero Plus Titan

 

Ghế game KimXoa Extreme Zero Plus Titan

Ghế game KimRacer Extreme Zero Plus Titan

 

Ghế game KimXoa Extreme Zero Plus Titan

Ghế game KimRacer Extreme Zero Plus Titan

 

Ghế game KimXoa Extreme Zero Plus Titan

Ghế game KimRacer Extreme Zero Plus Titan

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

 

kimxoa extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

KimRacer extreme zero plus gaming ghe choi game stream youtube kim xoa

Ghế game KimXoa Extreme Zero Plus Titan

Ghế game KimRacer Extreme Zero Plus Titan

 

Ghế game KimXoa Extreme Zero Plus Titan

Ghế game KimRacer Extreme Zero Plus Titan

 

 

Kho miền Bắc Kho miền Nam