Ghế Extreme Zero V1 và Extreme Zero S - So sánh giống và khác nhau

Phiên bản rút gọn của ghế Extreme Zero S và Extreme Zero

 

  • Độ ngã lưng: Zero ngã lưng 180 độ - Zero S ngã lưng 150 độ

  • Tay vịn: Tay vịn Zero nâng lên hạ xuống được bằng trục inox và có thể xoay được - Zero S tay vịn cố định theo độ ngã của lưng ghế

  • Đệm mút: Đệm mút của ghế Zero dày hơn một chút so với Zero S

Trên đây là một số điểm khác nhau cơ bản giữa 2 ghế Extreme Zero và Extreme Zero S

Link sản phẩm:

Extreme Zero: http://emvina.com/ghe-game-vinachair-zero-tieu-chuan-180-do-xoay-2-goi-tua

Extreme Zero S: http://emvina.com/ghe-choi-game-van-phong-extreme-zero-s

 

 

--- Emvina Vietnam ---

Kho miền Bắc Kho miền Nam